Tag: sennik

Sennik asyryjski

Ludzkość od dawna interesowała się znaczeniem snów. Ci, którzy poświęcili wiele uwagi interpretacji znaczenia obrazów sennych, stworzyli zbiór ‘uniwersalnych’ symboli. Wiedza dotycząca tejże symboliki przekazywana początkowo ustnie, została w końcu spisana i powielona drukiem. Tak powstawały pierwsze senniki (tutaj sennik.org.pl).

Zbiór marzeń ze snów

Sennik jest zbiorem marzeń sennych. Zawiera określoną liczbę symboli sennych, a także ich interpretacje. Książka służy temu, żeby móc tłumaczyć podstawowe symbole występujące w snach. Ma on za zadanie jedynie nakierować daną osobę na interpretację danego snu, ponieważ nie ma uniwersalnego klucza, według którego można odczytywać każdy sen.

Sennik a interpretacja snów

Sny nurtują niemal każdego z nas. Jedni widzą w nich przepowiednie przyszłości, inni wspomnienia z przeszłości. Dla jednych jest to coś niezrozumiałego, dla innych jasny przekaz. Wszyscy zaś w jakiś sposób próbują swoje sny interpretować. Pomocą do tego, aby móc łatwiej zrozumieć swoje sny jest sennik (tutaj), czyli zbiór najczęściej […]