Federacja Konsumentów o Xbox LIVE

Okazuje się, że odpowiedź Microsoftu, dot. usługi Xbox LIVE, a raczej jej braku w naszym kraju, nie zamyka ust twórcom projektu WeWantLive.com jest wręcz odwrotnie. Paweł Płocharski, osoba odpowiedzialna za protest przeciw wybrakowanemu produktowi, opublikował list, który otrzymał od Federacji Konsumentów.

Najpierw przeczytajcie treść listu:

Zdaniem Federacji Konsumentów informacja o niedostępności usługi Xbox live powinna zostać przedstawiona przed zakupem. Brak takiej informacji skutkuje tym, iż konsument może domniemywać, że dostaje towar pełnosprawny zgodnie z załączoną do sprzętu instrukcją obsługi (którego jedną z właściwości jest dostęp do usługi Xbox Live). Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej niezgodność towaru to przydatność do celu, do jakiego towar jest zwykle używany, oraz posiadanie właściwości cechujących towar tego rodzaju, przy czym usługo Live jest niewątpliwie właściwością konsoli, która ją cechuje, a która nie zostaje w jakikolwiek sposób przez dystrybutora/sprzedawcę zanegowana na żadnym etapie zakupu. W związku z powyższym można reklamować towar z tytułu niezgodności towaru z umową, a ponieważ jest to wada, której usunąć się nie da, należy mu się zwrot ceny za towar zapłaconej, przy czym to sprzedawca musi udowodnić, iż o fakcie nie posiadania przez konsolę omawianej właściwości, poinformował nas przed zakupem.

Federacja Konsumentów w pełni popiera działania akcji “We want live” w zakresie, w jakim ani producent ani dystrybutor ani sprzedawca nie informuje konsumenta na etapie zawierania umowy o braku jednej z elementarnych cech, ze względu na które konsument może zawrzeć umowę. Działanie takie wypełnia przesłanki wprowadzenia w błąd przez zaniechanie, poprzez pominięcie istotnych informacji potrzebnych przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy, co może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął (art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym).

z poważaniem
Paweł Pikus
Federacja Konsumentów


Z powyższego tekstu wynika, że Xbox 360 jest sprzedawany w Polsce jako niepełnoprawny produkt i nie jest to wymysł graczy, ale potwierdzony fakt. Podobno polski LIVE ma się pojawić na święta Bożego Narodzenia tego roku, lecz Microsoft tyle rzeczy nam już obiecywał, że przepuśćmy wszystko przez palce.


http://bi.gazeta.pl/im/6/7064/z7064386X,Xbox-Live–a-sprawa-polska.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.